Közzétételi lista

2022/2023 tanév

Jogszabályi alapja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§

GIMNÁZIUM

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

 A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2022/2023-es tanévre

 A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Intézkedési terv 

Az intézmény nyitva tartásának rendje 

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja 

A Péter András Gimnázium és Kollégiumban térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok 

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, összesített 

A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége 

Kompetenciamérés eredménye 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

Érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

Érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve (%-ban kifejezve) 

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

Iskolai osztályok száma, osztályonkénti tanulói létszám 

Idegen nyelvi kompetenciamérés

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

Az osztályozó vizsgák, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjai 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményei

 Intézménytörzs 

Az országos kompetenciamérés eredményei

Kollégium