Tantestületünk

Somogyiné Ambrus Erika

Intézményvezető
Kémia
Biológia


Email

Szőllősi Zsuzsanna

Intézményvezető-helyettes
Mozgóképkúltúra és médiaismeret

Email

Kővári Csilla

Intézményvezető-helyettes
Angol nyelv

Email

Aziz Suhair

Angol nyelv

Email

Bajiné Sós Beáta

Angol nyelv

Email

Bodóczki Valéria

Kollégiumi nevelőtanár Francia nyelv

Email

Bogya Katalin

Matematika
Földrajz

Email

Bondárné Mikola Mariann

Testnevelés
Földrajz

Email

Czeglédi Ildikó

Történelem

Email

Czellárné Zsuró Anikó

Magyar nyelv és irodalom
Dráma és tánc

Email

dr. Tabiné Lehotai Klára

Fizika
Kémia

Email

dr. Vasvári Krisztina

Történelem

Email

Erdős-Fábián Laura

Magyar nyelv és irodalom
Dráma és színház
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Történelem

Email

Farkas Ilona

Biológia

Email

Hajzer János

Testnevelés

Email

Kiss Katalin

Angol nyelv
Orosz nyelv
Történelem

Email

Kovács Anikó

Angol nyelv

Email

Kurpé Ildikó

Informatika
Német nyelv

Email

Lengyel József

Földrajz

Email

Nagy Éva

Kollégiumi nevelőtanár

Email

Simonné Szabó Andrea

Magyar nyelv és irodalom
Etika/hit- és erkölcstan
Biológia

Email

Szabóné Balogh Enikő

Olasz nyelv

Email

Szabóné Zádori Edina

Matematika

Email

Szijjártóné Kurucsó Mária

Német nyelv
Állampolgári ismeretek
Történelem

Email

Ujfalusi László

Magyar nyelv és irodalom
Történelem

Email

Várdai-Hynd Zsófia

Angol nyelv

Email

Zsadányi Erzsébet

Testnevelés

Email