Iskolánkat támogató alapítványok

Péter András Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1990

Adószáma: 19057907-1-04

Számlaszáma: 10402661-26610238-00000000 (K&H Bank Zrt.) 

Nemzetközi számlaszám (IBAN):
HU71 1040 2661 2661 0238 0000 0000

Célja: A gimnázium tanulóinak anyagi segítsége. Iskolai szakmai programok (tanulmányi versenyek, rendezvények, kirándulások) szervezéséhez támogatás nyújtása. Külföldi diákcsere kapcsolatok támogatása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javításához támogatás nyújtása. A Sárrét életét bemutató könyvek, kiadványok megjelentetéséhez támogatás nyújtása.  

Nagy Miklós Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1992

Adószáma: 19061869-1-04

Számlaszáma:

Célja: A gimnázium tanulóinak anyagi segítsége, ösztöndíjak biztosítása, az európai kultúra értékeinek megismertetése (utazások támogatása). A középiskola tárgyi feltételeinek javítása. Iskolai és iskolához kapcsolódó kulturális és sportrendezvények, színházlátogatások támogatása. 

Takács Andrea Középiskolai Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1990

Adószáma: 19057244-1-04

Számlaszáma: 10402661-26610513-00000000 (K&H Bank Zrt.)

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU46 1040 2661 2661 0513 0000 0000

Célja: A történelem tantárgyban és a sportban kiemelkedő teljesítményt elért, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása. A sportolás tárgyi feltételeinek javítása. 

„Varga István 1991. november 17.” Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1993

Adószáma: 18373576-1-04

Számlaszáma:

Célja: A magyar nyelv és irodalom tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítmények jutalmazása. A magyar nyelv és irodalom oktatás tárgyi feltételeinek gazdagítása. 

Pálfi János Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1999 

Adószáma: 18380912104 

Számlaszáma: 10402661-26611215-00000000 (K&H Bank Zrt.)

Nemzetközi számlaszám (IBAN):

HU88 1040 2661 2661 1215 0000 0000 

Célja: A füzesgyarmati tanulók jutalmazása. A magyar és matematika tantárgyban elért kiemelkedő teljesítmények elismerése.

Tildy Zoltán Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1999

Adószáma: 18384318-1-04

Számlaszáma

Célja: Természettudományos tantárgyban elért sikerek jutalmazása. A Sárrét kulturális életének, rendezvényeinek támogatása.  

Farmasi Péter Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1996

Adószáma: 1 8378 375 1 04

Számlaszáma: 11713005-20422172 (OTP Bank)

Célja: Azon bejáró diákok jutalmazása, akik történelemből kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.